fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Oönskade ämnen i palmolja

Svenska Dagbladet har i en artikel tagit upp förekomsten av 3-MCPD och glycidylestrar i palmolja. Dessa ämnen kan bildas när oljor renas vid hög temperatur, vilket gäller för alla raffinerade vegetabiliska oljor. Artikeln bygger på och hänvisar till den riskvärdering som den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) utförde i maj 2016. Vad artikeln däremot inte tar upp är vad som har hänt i frågan sedan dess.

Följande har hänt:

  • EU-kommissionen lade i september 2016 fram ett förslag på strikta gränsvärden för 3-MCPD och glycidylestrar, baserat på Efsa:s riskvärdering från maj 2016.
  • I november kom en riskvärdering från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och WHO:s gemensamma riskvärderingsorgan (JECFA). Den värderingen kom fram till samma resultat som Efsa:s när det gäller glycidylestrar. Däremot kom de fram till ett väsentlig annorlunda och långt mindre alarmerande resultat för 3‑MCPD.
  • Skillnaden mellan de båda riskvärderingarna av 3-MCPD har nu lett till två saker:
    1. Efsa har beslutat att göra om riskvärderingen av 3-MCPD. Ett nytt utlåtande från Efsa ska vara klart senast i slutet av 2017, men kan förhoppningsvis komma tidigare än så. Det återstår alltså att se vad expertgruppen inom Efsa kommer fram till vad gäller riskerna med 3-MCPD och i vilka nivåer som ämnet är skadligt.
    2. Eftersom det inte finns någon slutlig riskvärdering av 3-MCPD, har kommissionen lagt förslaget om gränsvärden på is till dess att Efsa:s nya utlåtande kommer senare i år.
  • Däremot går kommissionen redan nu vidare med att ta fram gränsvärden för glycidylestrar. De europeiska olje- och fettillverkarna har redan vidtagit åtgärder för att sänka innehållet av glycidylestrar – under perioden 2010–2015 minskade nivån med 50 procent. Företagen har även förbundit sig att jobba vidare för ytterligare sänkningar, så att de kommer ner till de gränsvärden som kommer att bli lagkrav inom EU inom kort.

Livsmedelsindustrin har tagit det här problemet på största allvar sedan detta blev känt och har tillsammans med leverantörerna av oljor och fetter investerat i åtgärder för att förstå bättre hur ämnena uppstår och vad som kan göras för att undvika dem. Det arbetet har lett till väsentliga minskningar av nivåerna av både glycidylestrar och 3-MCPD i produkterna.

Livsmedelsindustrin välkomnar det gedigna arbete med riskvärdering som utförs av vetenskapliga instanser som Efsa och JECFA och ser fram emot den nya riskvärdering från Efsa som kommer under året. Det är sedan upp till EU-kommissionen, tillsammans med EU-ländernas experter, att besluta om gränsvärden och andra EU-regleringar som bygger på detta vetenskapliga underlag.

Här hittar du mer information om palmolja. 

Nicklas Amelin EU-expert +46-8-762 65 18+46-70-329 60 80

Nicklas arbetar med EU-lagstiftning inom livsmedelsområdet och bevakar även EU-samarbete i livsmedelsfrågor där det ännu inte finns gemensam lagstiftning, t ex inom mat och hälsa. Nicklas arbetar i stor utsträckning på plats i Bryssel och där är han bl a aktiv inom vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope där han är ordförande för Food and Consumer Policy Committee. Nicklas har tidigare arbetat på regeringskansliet och på EU-kommissionen i Bryssel.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy