fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSGIVARFRÅGOR

24-åringar ska nu inräknas i lönerapport till Fora

Överenskommelsen om pensioner och försäkringar mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK är nu slutgiltigt antagen inom samtliga avtalsområden. Det innebär att det införts en sänkt inträdesålder för arbetare till Forapensionen. Arbetare som fyllt 24 år ska således ingå i lönesumman arbetsgivaren rapporterar till Fora.

De nya reglerna gäller från och med första januari 2021 och avser de lönesummor som är underlag vid beräkning av premien arbetsgivare ska betala till Avtalspension SAF-LO. Kostnaderna för den sänkta inträdesåldern har räknats av från lönehöjningarna i det senaste kollektivavtalet, varför åtgärden är kostnadsneutral för medlemsföretagen.

Fakturorna från Fora baseras på preliminära lönesummor. Den sänkta inträdesåldern för ålderspension till 24 år från och med 2021 innebär att arbetsgivare kan behöva uppdatera företagets preliminära löner hos Fora. Genom att uppdatera era uppgifter undviker företaget för låga inbetalningar till Avtalspension SAF-LO under året.

Enklast uppdateras de preliminära lönerna via E-tjänsten ”Mina sidor” på Foras hemsida. Arbetsgivare kan göra uppdateringen i samband med att de slutliga lönerna för 2020 nu under januari rapporteras in.

Vill du veta mer?

Vid frågor kontakta i första hand Fora. Ni är även välkomna att kontakta Livsmedelsföretagens rådgivning på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy