fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
CORONAKRISEN | NÄRINGSPOLITIK

Förstärkt krispaket avseende korttidspermittering och skatteuppskov

Den 14 april meddelade Riksdagens finansutskott att man kommit överens om att halvera räntekostnaden för uppskov med skatteinbetalningar till 3,14 procent. Samma dag meddelade regeringen att man vill utöka möjligheten till korttidspermittering till 80 %. Livsmedelsföretagen välkomnar ändringarna men säger att det är långt ifrån tillräckligt för de krisande företagen.

TEXTEN UPPDATERAD DEN 16 APRIL

Den 14 april meddelade Riksdagens finansutskott att man kommit överens om att halvera räntekostnaden för uppskov med skatteinbetalningar. Samma dag meddelade regeringen med samarbetspartier att man vill utöka möjligheten till korttidspermittering till 80 procent. Detta är två steg i rätt riktning och i linje med Livsmedelsföretagens tidigare presenterade sjupunktsprogram för att stötta små och medelstora företag.

– Vi är glada att finansutskottet och regeringen lyssnat på oss och på ropen på hjälp från våra medlemsföretag. Men det här är inte tillräckligt, långt ifrån. Vi har föreslagit en ränta om maximalt 1,25 procent och möjlighet att korttidspermittera upp till 100 procent för att hjälpa krisande företag. Annars kommer vi inom kort att få se hundratals företag slås ut och tusentals jobb försvinna. Vi uppskattar att våra politiker är lyhörda men vi kommer fortsätta arbeta för att få igenom våra krav i sin helhet, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Anståndsränta sänkt till 3,14 procent

En av de första krisåtgärder regeringen genomförde med anledning av den pågående coronakrisen var att ge företag möjlighet till uppskov med skatteinbetalningar. Åtgärden syftade till att stärka företagens likviditet med anledning av det enorma intäktsbortfall många fått erfara under krisen.

Uppskovet är dock just ett uppskov som ska betalas tillbaka senare. Årsräntan i det ursprungliga förslaget uppgick till 6,6 procent. Detta har bland andra Livsmedelsföretagen i våra samtal med regeringen påpekat är alldeles för högt. Nu har Riksdagens finansutskott fattat beslut om att sänka anståndsräntan till 3,14 procent på årsbasis. De första sex månaderna blir dessutom avgiftsfria.

Förslag: Korttidspermittering upp till 80 procent

Ytterligare ett av förslagen i Livsmedelsföretagens sjupunktsprogram har delvis förverkligats. Regeringen och dess samarbetspartier presenterade igår eftermiddag en utvidgad möjlighet till korttidspermittering.

Om regeringens förslag godkänns av Riksdagen kommer korttidspermittering att kunna ske även till 80 procent utöver vad som redan idag gäller om korttidspermittering om 20, 40 eller 60 procent. Livsmedelsföretagen kommer under veckan att inleda förhandlingar med våra fackliga motparter för att träffa kompletterande centrala avtal som möjliggör lokala överenskommelser om att korttidspermittera personal på 80 procent av arbetstiden. Vi återkommer med uppdaterad information så snart de nya reglerna trätt i kraft och vi har överenskommelser med de fackliga motparterna.

OBS! Innan de nya avtalen ingåtts är det inte möjligt att korttidspermittera på 80 procent. Detta påverkar inte redan gällande överenskommelser om korttidspermittering eller möjligheten att korttidspermittera upp till 60 procent.

Axel Granath Sakkunnig, tf press- och mediechef 08-762 65 63070-521 65 63

Axel arbetar nära VD och övrig ledning i frågor rörande förhandling, kommunikation, näringspolitik och intern administration. Hösten 2020 kommer Axel även att vara tf press- och mediechef. Han är utbildad jurist men har tidigare arbetat inom bland annat kommunikation och affärsutveckling.

Patrik Strömer Näringspolitisk expert 072-505 57 43

Patrik är näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen med krisberedskap, försörjningsförmåga och totalförsvar som särskilda ansvarsområden. Patrik är också Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen, då snus är ett livsmedel som omgärdas av särskilda regleringar. Patrik har tidigare arbetat som PA-konsult, chefredaktör och anlitas även som skribent och föreläsare.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy