fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSGIVARFRÅGOR

Förhandlingschefen informerar: Höjt tak i sjukförsäkringen

Riksdagen har beslutat om en höjning av inkomsttaket i sjukförsäkringen från åtta till tio prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022. Det höjda inkomsttaket ska användas i samband med beräkning av förmånerna i sjukförsäkringen. Här förklarar vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk vad som gäller.

I anledning av lagändringen har Livsmedelsföretagen träffat överenskommelser med tjänstemannafacken Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna om konsekvensändringar i tjänstemannaavtalet på sådant sätt att där angiven gräns om åtta prisbasbelopp ändras till tio prisbasbelopp.

I anfört avtal är reglerna om sjukavdrag från och med femtonde kalenderdagen (punkt 8.4.5) samt reglerna om smittbärarpenning (punkt 8.9) knutna till den beslutade lagändringen.

Avtalets punkt 8.4.5 samt 8.9 ändras således på sådant sätt

  • att texten ”För tjänstemän med en månadslön om högst 8 x prisbasbeloppet/12” ändras till ”För tjänstemän med en månadslön om högst 10 x prisbasbeloppet/12”,
  • att texten ”För tjänstemän med en månadslön över 8 x prisbasbeloppet/12” ändras till ”För tjänstemän med en månadslön över 10 x prisbasbeloppet/12”, samt
  • att i formeln under texten närmast ovan siffran ”8” ändras till siffran ”10” vid båda förekomsterna.

Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022.

Vid frågor kontakta gärna Livsmedelsföretagens rådgivning på e-ost radgivning@li.se eller telefon 08-762 65 50.

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef

Dokument

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.