fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSGIVARFRÅGOR

Utökad möjlighet till korttidspermittering

Regeringen har den 12 januari fattat beslut om att arbetsgivare – åter igen – kommer att kunna söka stöd för korttidspermittering upp till 80 procent av arbetstiden under januari, februari och mars 2021. Staten står i sådant fall för 75 procent av kostnaden, den anställda behåller 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Livsmedelsföretagen har i anledning av regeringsbeslutet redan samma dag tecknat nödvändigt centralt avtal med Livsmedelsarbetareförbundet för att möjliggöra den utökade korttidspermitteringen för våra medlemsföretag avseende arbetare. Avtalet gäller med omedelbar verkan. Korttidspermittering beslutas liksom tidigare genom lokal överenskommelse.

Förhandlingar pågår även med tjänstemannafacken för att möjliggöra motsvarande korttidspermittering för tjänstemän och vi beräknar att dessa centrala avtal finns på plats under nästa vecka.

Möjlighet till korttidspermittering på 80 procent fanns redan under förra året men endast under en begränsad tid. För innevarande år 2021 har det från årsskiftet varit möjligt att korttidspermittera omfattande 20, 40 eller 60 procent men genom den nya överenskommelsen möjliggörs sålunda även möjligheten att lokalt överenskomma om korttidspermittering omfattande 80 procent.

Ytterligare information om korttidspermittering framgår av våra cirkulär nummer 1 och nummer 6 år 2020 som finns länkade nedanför.

Henrik van Rijswijk

Dokument

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy