fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
CORONAKRISEN

Coronakrisen − samlad information från Livsmedelsföretagen

På den här sidan har vi samlat våra egna texter om coronakrisen med betoning på arbetsrätt, arbetsmiljö och näringspolitik. Vi uppdaterar informationen löpande. För frågor kring själva viruset och spridning uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndigheten.

Vi lägger upp ny information i kronologisk ordning.

Samhällsviktig verksamhet: förbered företaget och informera medarbetarna

Livsmedel är en samhällsviktig funktion som måste fungera. I en kris är personal som arbetar i produktion av livsmedel prioriterad när det gäller barnomsorg. Det är kommunerna som ansvarar för att identifiera vem som behöver barnomsorg. För att underlätta den här processen är det viktigt att företagen informerar sina medarbetare om deras samhällsviktiga uppgift.

Samhällsviktig verksamhet: förbered företaget och informera medarbetarna

Nytt krispaket för små och medelstora företag

Regeringen presenterade på onsdagskvällen ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen är särskilt inriktade på små och medelstora företag.

Nytt krispaket för små och medelstora företag

Planering av samhällsviktig verksamhet

Enligt regeringen är hela livsmedelskedjan – primärproduktion, förädling, distribution, lager och försäljning – samhällsviktig. Som livsmedelsföretag bör man redan nu börja planera för hur man kan upprätthålla produktionen även om krisen förvärras.

Planering av samhällsviktig verksamhet

Trängsel förbjuds vid serveringar

Den 24 mars beslutades om nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten med stöd av smittskyddslagen. I korthet innebär det att caféer och restauranger ska förhindra att det uppstår trängsel inne i lokalen.

Trängsel förbjuds vid serveringar

Regeringen: Livsmedelssektorn är samhällsviktig

I fredags beslutade regeringen att klassificera 12 samhällssektorer, inklusive livsmedel, som samhällsviktiga.

Regeringen: Livsmedelssektorn är samhällsviktig

Industrins parter skjuter upp avtalsförhandlingarna

Parterna inom industrin har enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Industrins parter skjuter upp avtalsförhandlingarna på grund av coronakrisen

Cirkulär: Samtliga kollektivavtal prolongerade till den 31 oktober 2020

Korttidspermittering

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) har den 18 mars skrivit under ett nytt kollektivavtal utifrån regeringens förslag om korttidspermittering.

Livsmedelsföretagen och Livs överens om korttidspermittering

Lokalt avtal om korttidspermittering – bakgrund, fakta och tillämpning

Skattekonsekvenser med anledning av corona

Skatteverket gör bedömningen att följderna av coronaviruset kan vara ett sådant synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med skatteinbetalning enligt gällande regler.

Möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset

Vanliga frågor och svar för arbetsgivare

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som har kommit in till vår arbetsgivarservice, t.ex:

 • Slopat karensavdrag
 • Kostnader för sjuklön
 • Stängda skolor
 • Semester
 • Byte av arbetsuppgift
 • Frånvaro pga misstänkt smitta i familjen

Vanliga frågor och svar för arbetsgivare

Råd och tips för dig som arbetsgivare

Information om hur du bör agera för att minimera riskerna för dina anställda och företaget, samt svar på vanliga arbetsrättsliga frågor som t.ex:

 • Om den anställde insjuknar
 • Kostnaden för sjuklönekostnader
 • Om en anställd varit utomlands
 • Om nya regler för karensavdraget
 • Om förskolor/skolor stänger
 • Möjlighet till korttidspermittering
 • Med mera

Råd och tips för dig som arbetsgivare

English version available here

Coronakrisen och arbetsmiljöansvar

En arbetsgivares arbetsmiljöansvar är att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och på så sätt se till att arbetet kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö. Men vad innebär det mer konkret i samband med coronasmittan?

Coronaviruset och arbetsmiljöansvar

Tillfälligt undantag avseende kör- och vilotider

Är du medlem och har fler frågor kring corona?

Som medlem i Livsmedelsföretagen kan du höra av dig till vår arbetsgivarservice för frågor kring arbetsrätt och arbetsmiljö. Just nu är det många som hör av sig, så om du inte kommer fram direkt kan du med fördel skicka ett mail. Vi återkommer så fort vi kan.

Rådgivning inom arbetsrätt

Måndag-fredag på tel: 08-762 65 50 och e-post: radgivning@li.se

Rådgivning inom arbetsmiljöfrågor

Måndag-fredag på tel: 08-762 65 21 och e-post: arbetsmiljo@li.se

Så här skriver Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Symptom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

 • Alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symptom på luftvägsinfektion.
 • Du som anhörig bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymptom.

Folkhälsomyndigheten: Spridningen av covid-19 är en pandemi

Folkhälsomyndigheten: Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om coronaviruset

Så här skriver Livsmedelsverket

”I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.”

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida

Dokument

Läs även

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

Heléne Eklöf Arbetsmiljöexpert 08-762 65 21

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.

Patrik Strömer Näringspolitisk expert 072-505 57 43

Patrik är näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen med krisberedskap, försörjningsförmåga och totalförsvar som särskilda ansvarsområden. Patrik är också Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen, då snus är ett livsmedel som omgärdas av särskilda regleringar. Patrik har tidigare arbetat som PA-konsult, chefredaktör och anlitas även som skribent och föreläsare.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy