fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSGIVARFRÅGOR

Förhandlingschefen informerar: Glöm inte uppdatera kontaktuppgifter

Det händer tyvärr alltför ofta att representanter för våra medlemsföretag berättar att de inte känner till all information som Livsmedelsföretagen erbjuder via e-post. Exempelvis våra medlemscirkulär, ArbetsgivarNytt och nyhetsbrev. Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk berättar här om hur du enklast håller dig och kollegorna uppdaterade.

Att våra medlemsföretag inte nås av av vår information beror oftast på att korrekta eller uppdaterade kontaktuppgifter på företagens representanter inte har meddelats oss på Livsmedelsföretagen. Personer inom HR och ledning slutar, nya tillkommer och uppdatering av medlemsuppgifterna till oss på Livsmedelsföretagen glöms kanske helt enkelt bort.

Jag skulle därför vilja påminna Dig som läser denna information att se över vilka kollegor på företaget som ska anmälas till oss som informationsmottagare. All vår information är självfallet kostnadsfri och ingår i medlemskapet. Sänd gärna ett e-postmeddelande till vår medlemsansvarige Magnus Hultman på e-post medlem@li.se med uppdaterade kontaktuppgifter till de relevanta kollegor som inte får vår information. (Vill du inte göra några uppdateringar behöver du inte höra av dig om det).

Här nedan kan du läsa mer om våra huvudsakliga informationskanaler för dig som är medlem i Livsmedelsföretagen.

Medlemscirkulär

Våra medlemscirkulär innehåller viktig information om nyheter inom lag- och avtalsfrågor samt rörande våra kollektivavtal, exempelvis gällande lönerevision. Lämpliga mottagare för cirkulären är exempelvis all HR-personal inklusive lönehandläggare vid företagen liksom företagsledningen.

Arbetsgivarnytt

ArbetsgivarNytt är vårt specifika nyhetsbrev inom arbetsrättsområdet. Det utkommer normalt en gång i månaden och skickas till samma personer som är anmälda som mottagare av våra medlemscirkulär. ArbetsgivarNytt innehåller bland annat redogörelser för nya rättsfall vid Arbetsdomstolen samt vad som är på gång inom lagstiftningsområdet i Sverige och EU.

Nyhetsbrev

Livsmedelsföretagens veckovisa nyhetsbrev innehåller en mängd olika nyheter från livsmedelsbranschen. Det läses gärna av alla kategorier anställda inom branschen och behandlar brett både arbetsrättsliga frågor som näringspolitiska spörsmål och mycket annat. Får du inte vårat nyhetsbrev går det bra att skriva upp sig här.

Vi har också ibland särskild information till exempelvis arbetsmiljöansvariga och kommunikatörer vid medlemsföretagen. Kontakta gärna Magnus Hultman för att lämna kontaktuppgifter till företagets kontaktpersoner inom dessa områden.

Arbetsrättsrådgivning

Vår arbetsrättsrådgivning når ni varje vardag kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.30 på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

Magnus Hultman VD-assistent och medlemsansvarig 072-501 53 7808-762 65 75

Magnus är VD-assistent och medlemsansvarig på Livsmedelsföretagen. Han har det övergripande ansvaret för att hantera VD:s administrativa uppgifter och ansvarar dessutom för vår medlemsservice. Magnus är den du ska kontakta om du har frågor om fakturor, ert medlemskap, om du behöver avboka dig från någon av våra utbildningar eller om du helt enkelt har en fråga som du är osäker på vem du ska vända dig till. Magnus har mångårig erfarenhet från en rad olika befattningar inom servicenäringen.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.