Coronakrisen − samlad information från Livsmedelsföretagen

På den här sidan har vi samlat våra egna texter om coronakrisen med betoning på arbetsrätt, arbetsmiljö och näringspolitik. Vi uppdaterar informationen löpande. För frågor kring själva viruset och dess spridning uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndigheten.

Vi lägger upp ny information i kronologisk ordning. Vill du vara säker på att inte missa något? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Förlängning och avslut av åtgärder inom socialförsäkringen

Regeringen har beslutat om förlängning och avslut av ett flertal tidigare beslutade åtgärder inom socialförsäkringen mot bakgrund av covid-19. Vi har sammanfattat dessa för dig som arbetsgivare.

Läs mer

Ändringsbudget ger utökat skydd för riskgrupper

Sedan tidigare har beslutats att personer i riskgrupper, vissa anhöriga till dessa och föräldrar till nyligen allvarligt sjuka barn, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika smitta av covid-19, har rätt till ersättning. I regeringens nionde ändringsbudget utökas denna rätt ytterligare.

Läs mer

 

Påminnelse: Skicka in avstämning till Tillväxtverket vid korttidspermittering

Företag som får ersättning vid korttidspermittering är skyldiga att insända en avstämning till Tillväxtverket senast tre månader efter det att ansökan har beviljats. De företag som fick stöd godkänt i mitten av mars måste således snart insända avstämningshandlingar för att inte riskera återbetalningskrav.

Läs mer

Tillväxtverket gör förtydligande om korttidsarbete och koncernbidrag

Den 18 maj publicerade Tillväxtverket en fördjupad juridisk analys kring rätten till statligt stöd vid korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) till företag som lämnat koncernbidrag eller aktieutdelning. Livsmedelsföretagen har fått frågor med anledning av detta och varit i kontakt med Tillväxtverket för att få mer information.

Läs mer

Tillväxtverket ändrar sig gällande hantering av semester inom ramen för korttidsarbete

Tillväxtverket har ändrat sitt tidigare ställningstagande gällande hur semester ska hanteras inom ramen för korttidsarbete. Den nya tolkningen innebär att också betald semester ska ses som frånvaro och räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Läs mer

Regeringen inför ett direkt inkomstbortfallsstöd

Livsmedelsföretagen har sedan tidigare krävt ett direkt inkomstbortfallsstöd för att undvika en konkursvåg bland branschens småföretag. På en pressträff den 30 april meddelade regeringen att man inför ett stöd för att hjälpa företag med stora omsättningstapp att betala sina fasta kostnader avseende mars och april.

Läs mer

Avtal klara med de fackliga parterna om utökad möjlighet till korttidspermittering (korttidsarbete)

Livsmedelsföretagen har träffat överenskommelser med våra fackliga motparter Livsmedelsarbetareförbundet (Livs), Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer utifrån regeringens förslag om utvidgad korttidspermittering. Därmed är det nu möjligt för företagen att korttidspermittera upp till 80 procent av arbetstiden.

Läs mer

Förordning för tillfälliga hyresrabatter på plats – Vanliga frågor och svar

Efter godkännande på EU-nivå publicerade idag regeringen den av många efterlängtade förordningen om rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, tre veckor efter att förslaget lades fram. Livsmedelsföretagen är positiva till åtgärden men oroade över att många fastighetsägare trots krisläget och möjligheten till rabatt inte vill sänka hyrorna.

Läs mer

Förstärkt krispaket avseende korttidspermittering och skatteuppskov

Den 14 april meddelade Riksdagens finansutskott att man kommit överens om att halvera räntekostnaden för uppskov med skatteinbetalningar till 3,14 procent. Samma dag meddelade regeringen att man vill utöka möjligheten till korttidspermittering till 80 %. Livsmedelsföretagen välkomnar ändringarna men säger att det är långt ifrån tillräckligt för de krisande företagen.

Läs mer

Förslag till nya och förstärkta åtgärder för att rädda små och medelstora livsmedelsföretag

Regeringens stödåtgärder till näringslivet är lovvärda men otillräckliga. Ett stort antal små- och medelstora livsmedelsföretag har tappat nästan hela sin försäljning och riskerar nu att slås ut i en omfattning som Sverige inte har upplevt i modern tid. För att rädda företagen föreslår Livsmedelsföretagen sju skarpa åtgärder som bör sättas in omgående.

Läs mer

Använd möjligheten till hyresreducering fullt ut

Försäljningen hos många av landets bagerier och konditorier har på grund av coronakrisen minskat dramatiskt med akut likviditetsbrist som följd. Livsmedelsföretagen och Sveriges bagare & konditorer (SBK) är därför positiva till regeringens förslag för sänkta hyror och uppmanar medlemsföretag att använda systemet för hyresreduceringar fullt ut.

Läs mer

Livsmedelsverket: Livsmedelskontrollen ska vara flexibel och pragmatisk

Livsmedelsverket har instruerat livsmedelskontrollen i kommunerna att under coronakrisen ska kontrollen ske med sunt förnuft och respekt för företagens situation. Här förklarar vi vad det får för konsekvenser för dig som producent och vad du bör tänka på gällande märkningsregler om du drabbas av leveransproblem.

Läs mer

Studenter får arbeta utan att få minskat studiemedel

Regeringen och samarbetspartierna har enats om ett tredje krispaket. Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring, mer aktiv arbetsmarknadspolitik, fler universitetsplatser samt slopat fribelopp för studenter. För de företag som har brist på personal är detta alltså en möjlighet att rekrytera redan nu.

Läs mer

Samhällsviktig verksamhet: förbered företaget och informera medarbetarna

Livsmedel är en samhällsviktig funktion som måste fungera. I en kris är personal som arbetar i produktion av livsmedel prioriterad när det gäller barnomsorg. Det är kommunerna som ansvarar för att identifiera vem som behöver barnomsorg. För att underlätta den här processen är det viktigt att företagen informerar sina medarbetare om deras samhällsviktiga uppgift.

Läs mer

Nytt krispaket för små och medelstora företag

Regeringen presenterade på onsdagskvällen ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen är särskilt inriktade på små och medelstora företag.

Läs mer

Planering av samhällsviktig verksamhet

Enligt regeringen är hela livsmedelskedjan – primärproduktion, förädling, distribution, lager och försäljning – samhällsviktig. Som livsmedelsföretag bör man redan nu börja planera för hur man kan upprätthålla produktionen även om krisen förvärras.

Läs mer

Trängsel förbjuds vid serveringar

Den 24 mars beslutades om nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten med stöd av smittskyddslagen. I korthet innebär det att caféer och restauranger ska förhindra att det uppstår trängsel inne i lokalen.

Läs mer

Regeringen: Livsmedelssektorn är samhällsviktig

I fredags beslutade regeringen att klassificera 12 samhällssektorer, inklusive livsmedel, som samhällsviktiga.

Läs mer

Industrins parter skjuter upp avtalsförhandlingarna

Parterna inom industrin har enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Läs mer

Cirkulär: Samtliga kollektivavtal prolongerade till den 31 oktober 2020

Korttidspermittering

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) har den 18 mars skrivit under ett nytt kollektivavtal utifrån regeringens förslag om korttidspermittering.

Läs mer

Lokalt avtal om korttidspermittering – bakgrund, fakta och tillämpning

Skattekonsekvenser med anledning av corona

Skatteverket gör bedömningen att följderna av coronaviruset kan vara ett sådant synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med skatteinbetalning enligt gällande regler.

Läs mer

Vanliga frågor och svar för arbetsgivare

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som har kommit in till vår arbetsgivarservice, t.ex:

 • Slopat karensavdrag
 • Kostnader för sjuklön
 • Stängda skolor
 • Semester
 • Byte av arbetsuppgift
 • Frånvaro pga misstänkt smitta i familjen

Läs mer

Råd och tips för dig som arbetsgivare

Information om hur du bör agera för att minimera riskerna för dina anställda och företaget, samt svar på vanliga arbetsrättsliga frågor som t.ex:

 • Om den anställde insjuknar
 • Kostnaden för sjuklönekostnader
 • Om en anställd varit utomlands
 • Om nya regler för karensavdraget
 • Om förskolor/skolor stänger
 • Möjlighet till korttidspermittering
 • Med mera

Läs mer

English version available here

Coronakrisen och arbetsmiljöansvar

En arbetsgivares arbetsmiljöansvar är att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och på så sätt se till att arbetet kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö. Men vad innebär det mer konkret i samband med coronasmittan?

Läs mer

Tillfälligt undantag avseende kör- och vilotider

Är du medlem och har fler frågor kring corona?

Som medlem i Livsmedelsföretagen kan du höra av dig till vår arbetsgivarservice för frågor kring arbetsrätt och arbetsmiljö. Just nu är det många som hör av sig, så om du inte kommer fram direkt kan du med fördel skicka ett mail. Vi återkommer så fort vi kan.

Rådgivning inom arbetsrätt

Måndag-fredag på tel: 08-762 65 50 och e-post: radgivning@li.se

Rådgivning inom arbetsmiljöfrågor

Måndag-fredag på tel: 08-762 65 21 och e-post: arbetsmiljo@li.se

Så här skriver Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Symptom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

 • Alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symptom på luftvägsinfektion.
 • Du som anhörig bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymptom.

Folkhälsomyndigheten: Spridningen av covid-19 är en pandemi

Folkhälsomyndigheten: Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om coronaviruset

Så här skriver Livsmedelsverket

”I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.”

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert