fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
MAT OCH HÄLSA | MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Livsmedelsföretagen positivt till nationella mål för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag på nationella mål och indikatorer för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Livsmedelsföretagen välkomnar detta och ser fram emot att stötta myndigheterna i deras viktiga uppdrag.

”Arbetet ska utgå från Sveriges folkhälsopolitiska mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation”. Så skriver regeringen om sitt uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

– Vi är många som behöver arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för hälsosamma och hållbara matvanor i människors vardag och för att hantera de utmaningar vi står inför. Det krävs långsiktighet och samverkan mellan regeringen, myndigheter, skola, vård och omsorg, livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln, restaurang, storkök med flera. Det är därför glädjande att regeringen klargör att insatser behöver riktas till både individ och samhälle och att man bjudit in oss tillsammans med andra viktiga aktörer i samhället, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Det är positivt att regeringen bygger vidare på Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets rapport om ett tidigare regeringsuppdrag, Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Den rapporten utgör ett sakligt underlag till fortsatt diskussion om hälsosam livsmedelskonsumtion.

Vad gäller uppdragets del om miljömässigt hållbar livsmedelskonsumtion måste arbetet ske i nära samarbete med de myndigheter som idag driver arbetet med de relevanta delarna vad gäller Sveriges arbete med Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

– Vi ser en tydlig koppling mellan regeringsuppdraget och flera pågående uppdrag, projekt och aktiviteter som har fokus på hälsa och hållbarhet. Det är t ex viktigt att samordna uppdragets arbete med det arbete som pågår globalt med FN:s hållbarhetsmål, inom EU:s livsmedelsstrategi Farm to Fork, med Livsmedelsverkets uppdrag att undersöka förutsättningarna för en branschöverenskommelse om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel, samt med det omfattande arbete med mål och indikatorer som forskningsprogrammet Mistra Food Futures gör inom hållbara livsmedelssystem, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

För att kunna formulera förslag till nationella mål är det avgörande med ett långsiktigt angreppssätt som baseras på fakta och evidens. Som Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten framhöll i sin rapport från 2017, behöver vi bygga upp bred kunskap för att åtgärder ska bli effektiva och evidensbaserade,

– Livsmedelsföretagen välkomnar att regeringens uppdrag tydliggör att arbetet ska fokusera på de viktigaste faktorerna bakom hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Här kommer det krävas ökade statliga satsningar på kostundersökningar och på forskning och innovation för att veta vilka behov som finns samt vilka lösningar och insatser som är mest effektiva. Detta är centralt, inte minst mot bakgrund av de skillnader i matvanor som finns mellan olika befolkningsgrupper, något som också framhålls i uppdraget, säger Elisabet Rytter.

Livsmedelsföretagen uppskattar att uppdraget kommer ha ett integrerat fokus och att både målen och insatserna för att nå målen ska omfatta alla tre hållbarhetsdimensionerna – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Var och en av dessa dimensioner utgör samtidigt en förutsättning för de övriga.

Livsmedelsindustrin har ett delansvar att underlätta och inspirera till hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsföretagen och våra medlemsföretag arbetar sedan lång tid tillbaka med hållbarhet i alla dess tre dimensioner på en rad olika sätt, till exempel:

  • Under rubriken Folkhälsa och matglädje samlar vi alla de olika aktiviteter som bedrivs för att främja bättre mat- och levnadsvanor. Vi driver både enskilda initiativ och branschövergripande projekt. T ex har vi sedan många år tillbaks samlat bransch, myndigheter och forskare i projektet Redusalt för att ta fram metoder för saltsänkning. Just nu är vi även mitt uppe i ett arbete med att etablera ett svenskt partnerskap för ökat intag av fullkorn.
  • Vi har sedan två år tillbaka ett hållbarhetsmanifest som identifierar livsmedelsindustrins stora hållbarhetsfrågor med frivilliga åtaganden inom fem områden. Nästan 100 av våra medlemsföretag, som tillsammans utgör lejonparten av den svenska livsmedelsindustrin, har anslutit sig till ett eller flera åtaganden.
  • Vi deltar tillsammans med flera medlemsföretag i den långsiktiga och omfattande satsningen på forskningsprogrammet Mistra Food Futures. Ett program som ger möjligheter och förutsättningar att med hjälp av forskning och genom att föra ut den nya kunskapen i samhället bidra till att vi kan ställa om till ett mer hållbart livsmedelssystem.

– Livsmedelsföretagen hoppas att de aktiviteter vi och våra medlemsföretag driver inom folkhälso- och hållbarhetsområdet på ett konstruktivt sätt kommer att beaktas och stödjas i myndigheternas arbete med det nya regeringsuppdraget. Vi är övertygade om att de mest effektiva och varaktiga åtgärderna för att främja såväl folkhälsa som hållbarhet bygger på frivillighet, samverkan, forskning och innovation och ökad kunskap, säger Tove Larsson, näringspolitisk chef på Livsmedelsföretagen.

Elisabet Rytter Forsknings- och nutritionsansvarig 08-762 65 06

Elisabet är ansvarig för områdena forskning och mat-hälsa (nutrition). Hon är sammankallande för Livsmedelsföretagens FoU-referensgrupp och Nutritionsgruppen med vilka hon driver frågor som finansiering av livsmedelsforskning och livsmedelsindustrins bidrag till goda matvanor. Elisabet är medicine doktor i nutrition, var industridoktorand på institutionen Klinisk Nutrition och Metabolism vid Uppsala universitet och har en bakgrund som FoU-chef i livsmedelsindustrin.

Sara Sundquist Näringspolitisk expert 08-762 65 46070-996 90 44

Sara är hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen och har stor kunskap om hållbarhets- och livsmedelsfrågor. Hon är även generalsekreterare för branschföreningen Svenska kaffeföreningen. Sara har lång erfarenhet av bransch- och näringspolitik och kommer närmast från Visita där hon arbetade med public affairs och hållbarhetsfrågor i 10 år.

Tove Larsson Näringspolitisk chef 08-762 65 15072-204 29 64

Tove leder Livsmedelsföretagens näringspolitiska enhet och ansvarar för vårt public affairs-arbete på både nationell och europeisk nivå. Livsmedelslagstiftning, hållbarhet, hälsa, forskning och innovation, export och kompetensförsörjning är policyområden som enheten arbetar med. Tove har tidigare jobbat som hållbarhetschef på den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope i Bryssel, ansvarat för public affairs-enheten på konsultbyrån Weber Shandwick i Bryssel, arbetat på Europaparlamentet i Luxemburg samt på regeringskansliet. Tove har en magisterexamen i statskunskap från College of Europe, Brygge, Belgien och talar flytande franska, spanska och engelska.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy