Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Rapport från Livsmedelsverket: Svensk livsmedelskontroll 2019

Livsmedelsverkets årliga rapport om svensk livsmedelskontroll omfattar kontrollen i primärproduktion, livsmedelsförädling, handel och dricksvattenanläggningar. Nedan följer en kommenterande sammanfattning av de rapportdelar som rör förädling och handel.

Ny rapport: Stor och växande ojämlikhet mellan kommunernas livsmedelskontroller

En ny rapport från Näringslivets Regelnämnd (NNR) visar att de årliga skillnaderna för livsmedelskontroll kan vara så mycket som 33 000 kronor, beroende på kommun. Livsmedelsföretagen har tidigare föreslagit en översyn av systemet för kontrollavgifter eftersom detta riskerar att snedvrida konkurrensen, såväl nationellt som på EU-nivå. Den nypublicerade rapporten understryker behovet av en sådan översyn ytterligare.

Livsmedelsverket: Livsmedelskontrollen ska vara flexibel och pragmatisk

Livsmedelsverket har instruerat livsmedelskontrollen i kommunerna att under coronakrisen ska kontrollen ske med sunt förnuft och respekt för företagens situation. Här förklarar vi vad det får för konsekvenser för dig som producent och vad du bör tänka på gällande märkningsregler om du drabbas av leveransproblem.