Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Förhandlingschefen informerar: Lönerevision 2022

Tidpunkten för lönerevision 2022 närmar sig. Företag med kollektivavtal med Livs, HRF och Handels ska genomföra lönerevision senast 1 april 2022. Samma datum gäller för företag med kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer, om inget annat avtalats lokalt. Du hittar mer information i cirkuläret "Lönerevision 2022".

Dags för årets lönerevision

Det är nu den tid på året när Livsmedelsföretagens medlemsföretag måste ta tag i den avtalsenliga lönerevisionen. Enligt de centrala löneavtalen är tidpunkten för lönerevision den 1 april. Även om löneförhandlingarna inte skulle vara klara till det datumet så gäller de nya lönerna – ibland således retroaktivt – från den 1 april. I vissa fall kan de lokala parterna enas om annan lönerevisionstidpunkt; i sådant fall gäller i stället den tidpunkten.