Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Försvarsmakten: Vi behöver näringslivets hjälp

För att förbättra Sveriges förmåga att avvärja kriser pågår en uppbyggnad av totalförsvaret. Hot och risker i försörjningskedjor måste beaktas och bli en del av riskhantering och kontinuitetsplanering. Som ett led i detta bjuder Försvarsmakten in privata företag till ett möte den 4 mars 2020.

”Det är inte protektionism och inåtvändhet som ger resiliens och motståndskraft”

12-14 januari anordnade Folk och Försvar sin årliga Rikskonferens i Sälen om Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap. Livsmedelsföretagen blev nyligen medlemmar i föreningen, så vår näringspolitiska expert Patrik Strömer drog till fjälls för att delta i samtalen om livsmedelsförsörjning och näringslivets roll i totalförsvaret (och berätta för ÖB om våra fantastiska medlemsföretag).

Totalförsvarsutredningen och krisberedskap

Hur står det till med den svenska beredskapen? Är den lika god som våra livsmedel? Vilken blir näringslivets roll i händelse av en kris? Vår näringspolitiske expert Patrik Strömer reder ut vad som har hänt sedan 2015 då regeringen beslutade om inriktning för totalförsvaret.

Krisberedskapsveckan 2019

Årets Krisberedskapsvecka har precis ägt rum. Livsmedelsföretagens näringspolitiske expert Patrik Strömer (med särskilt ansvar för krisberedskap, försörjningsförmåga och totalförsvar) var med under veckan som jämfört med förra året höll sig under den mediala radarn.