Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Digital branschträff 19 oktober

Den 19 oktober var det dags för årets branschträff där våra experter föreläste om viktiga frågor för dig som livsmedelsproducent. På programmet stod bland annat arbetsgivarfrågor, UTP-lagen, export, hållbarhet, förpackningar, folkhälsa och kompetensförsörjning.

Utökat kursutbud i arbetsgivarfrågor

Under våren utökar Livsmedelsföretagen kursutbudet för medlemsföretagen i arbetsgivarfrågor. Två nya utbildningar kommer att erbjudas; dels en helt ny kollektivavtalskurs och dels en bred arbetsrättsutbildning på engelska. Och glöm inte anmäla dig till vårens arbetsgivarträffar i slutet av april!

Välkommen till vårens Arbetsgivarträffar

Nu kan du anmäla dig till Livsmedelsföretagens traditionella arbetsgivarträffar. Totalt blir det fyra digitala tillfällen 23-28 april. Vårens huvudämne är ”Det svåra samtalet – konsten att hantera individärenden rätt från början”, och träffarna riktar sig främst till företagsledning, produktionsledning, HR-personal och andra ledare på företaget.

Viktigt att arbetsgivaren skriver MBL-protokoll

Många gånger möts jag och mina kollegor på förhandlingsavdelningen av frågor kring hur protokoll från MBL-förhandlingar ska utformas. Företagare undrar också vem det egentligen är som bör formulera protokollen och hur dessa sedan ska hanteras. I denna artikel ska jag försöka reda ut en del kring dessa viktiga frågeställningar.

Tragedin i Älvsbyn

Vi på Livsmedelsföretagen vill uttrycka vårt deltagande med Polarbröd och Älvsbyn efter den tragiska fabriksbranden. Vi har meddelat företaget att vi står till absolut förfogande för att stötta och underlätta ett återuppbyggande.
Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket genomför tillsyn av förebyggande av smittorisker

Arbetsmiljöverket kommer under sommaren att inspektera hur arbetsgivare förebyggande hanterar smittorisker. Om du är företrädare för ett livsmedelsföretag och känner behov av uppdatering av ert arbetsmiljöarbete, undrar hur ni bäst förbereder er inför en inspektion eller har andra frågor ska du inte tveka att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf för rådgivning och vägledning.

Inbjudan: LIA-utskottsmöte 29 september – via Teams

Den 29 september är det äntligen dags för ett nytt utskottsmöte om LIA - Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö. Denna gång via Teams. På mötet har du som medlemsföretag möjlighet att lägga fram förslag på hur LIA kan förbättras och diskutera relevanta frågeställningar. Anmäl dig senast den 22 september.