Livsmedel och lagstiftning

Livsmedelsföretagen driver och bevakar medlemsföretagens intressen beträffande utformningen och tillämpningen av livsmedelslagstiftningen. Vi bistår också med råd och stöd till våra medlemmar när det gäller tolkningen av lagstiftningen och vi anordnar seminarier och utbildningar för våra medlemmar.

Lagstiftningen på livsmedelsområdet är omfattande, teknisk och detaljerad. Det huvudsakliga syftet är att ge konsumenterna säkra och ärligt deklarerade livsmedel. Till exempel finns det regler för:

Stöd och Samverkan

Livsmedelsföretagen driver och bevakar medlemsföretagens intressen, både i Sverige och på EU-nivå beträffande utformningen och tillämpningen av livsmedelslagstiftningen. Vi bistår också med råd och stöd till våra medlemmar när det gäller tolkningen av lagstiftningen, bland annat branschstödet för närings- och hälsopåståenden, och vi anordnar seminarier och utbildningar för våra medlemmar om olika delar av livsmedelslagstiftningen. Du som medlem kan skicka dina frågor om livsmedelslagstiftning till bransch@li.se.

Den löpande dialogen med medlemsföretagen är viktig. Genom Kommittén för livsmedelslagstiftning (KLM) involveras medlemsföretagen i viktiga frågor som rör livsmedelslagstiftning och tolkningen av denna.

EU-REGLER

En stor del av livsmedelslagstiftningen är baserad på EU-gemensamma regler. Bland annat fastslår EU:s livsmedelsförordning (178/2002/EG) allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning samt förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet i samtliga EU:s medlemsstater. Denna förordning kompletteras av ytterligare ett antal EU-förordningar och direktiv samt nationella svenska regler i form av livsmedelslagen (2006:804) med tillhörande förordning (2006:813) och Livsmedelsverkets olika föreskrifter.

I och med att vi lever i en alltmer globaliserad värld där handeln med livsmedel ökar är det viktigt att vi har enkla, klara och tydliga regler kring livsmedelsproduktionen, både för våra medlemsföretag och för konsumenterna.

Tendensen är också att allt fler av de frågor som påverkar företagen här hemma beslutas på EU-nivå, liksom att EU har ökade ambitioner när det gäller att reglera livsmedelsbranschen. Det är viktigt att lagstiftningen är tydlig och förutsebar och att de som stiftar lagarna har god kännedom om vilka konsekvenser olika regler får för livsmedelsproducenterna.

För att stärka den svenska livsmedelsindustrins röst i EU-sammanhang jobbar vi på Livsmedelsföretagen strategiskt med att informera beslutsfattare om olika reglers konsekvenser för och påverkan på livsmedelsindustrin. Vi bygger allianser med likasinnade och samverkar också med FoodDrinkEurope, vår europeiska branschorganisation.

STATLIG LIVSMEDELSKONTROLL

Livsmedelsföretagen arbetar för enkla och konkurrensneutrala regler och en enhetlig tillämpning av lagstiftningen. Vi vill se en förbättrad rådgivning, tydliga vägledningar och andra åtgärder som underlättar för företagen samtidigt som livsmedelssäkerheten och redligheten garanteras. För att öka kompetensen och göra livsmedelskontrollen mer likvärdig och förutsebar driver vi aktivt frågan om en ökad statlig kontroll av livsmedelsproduktionen.

Dokument

Märkningshandboken (2016)

Relaterat i faktabanken

TillsatserFrämmande ämnen i matenMärkning av livsmedelLivsmedelskontroll