fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Export

2019 exporterade Sverige mat och dryck till ett värde av ca 53 miljarder kr. Svenska livsmedel är efterfrågade världen över och med rätt förutsättningar kan svensk livsmedelsexport växa kraftigt och bidra till tusentals nya jobb. Att göra det lättare för våra medlemsföretag att exportera är ett prioriterat område för Livsmedelsföretagen.

Den största potentialen för en ökad livsmedelsexport finns bland förädlade livsmedel. Vodka, bröd, cider, snus, godis, kaffe och mjölk är några av våra mest exporterade produkter. Men även  nyskapande produkter har ökat i exportvärde under senare år. Här finns till exempel svensk Texmex, havremjölk och sportdrycker.

Livsmedelsföretagen arbetar idag med tre fokusområden varav export är ett. Många av våra medlemmar är beroende av exporten för sin lönsamhet och det är även utomlands som den stora tillväxtpotentialen finns. Livsmedel är en av de varugrenar där den svenska exporten ökar mest under senare år, men ökningen är inte så stor som den skulle kunna vara. Vår bedömning är att med förhållandevis enkla medel i form av t.ex. främjande och regelförenklingar kan Sveriges export av livsmedel uppgå till över 100 miljarder kr år 2025.

Så stärker vi svensk livsmedelsexport

Livsmedelsföretagen arbetar aktivt och kontinuerligt på flera nivåer för att få svenska politiker och beslutsfattare att se den stora potentialen i svensk livsmedelsexport. Vi har ett flertal etablerade samarbeten och en löpande dialog med regeringen och relevanta myndigheter, och vi anordnar regelbundet olika resor och företagsbesök tillsammans med bl.a. Business Sweden. Ett konkret resultat av vårt arbete är att livsmedel är en prioriterad sektor i regeringens exportstrategi.

Här är några av de aktiviteter för att stärka exporten som vi har genomfört:

  • Har en dedikerad exportdirektör anställd
  • Driver vårt eget Exportnätverk med träffar för medlemmarna 3 gånger per år
  • Anordnar Exportdagen tillsammans med Näringsdepartementet varje höst
  • Aktivt arbete i styrgruppen för exportprogrammet Try Swedish
  • Kontinuerliga möten med företrädare för Regeringen och tjänstemän på Regeringskansliet
  • Anordnar delegationsresor till nyckelmarknader med störst potential
  • Introducerar inom kort en matlåda med svenska produkter till svenska institutioner utomlands
  • Arrangerar tävlingen ”Årets Livsmedelsexportör” tillsammans med Näringsdepartementet och Business Sweden
  • Bistår Business Sweden i förberedelsearbetet inför internationella livsmedelsmässor under paraplyet Try Swedish
  • Aktiva i nationellt samarbete med Finland i syfte att öka båda ländernas livsmedelsexport.

Om du har frågor kring svensk livsmedelsexport eller om vårt arbete med att stärka exporten får du gärna höra av dig till vår exportansvarige Rasmus Bäckström!

Hjälp till företag som exporterar livsmedel och jordbruksprodukter

Det är inte bara Livsmedelsföretagen som arbetar för att öka den svenska livsmedelsexporten. Du och ditt företag kan även få värdefull exporthjälp och information från Business Sweden, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kommerskollegium.

Läs även

Relaterade länkar

Rasmus Bäckström Ansvarig exportfrågor och delbranscher 08-762 65 34070-756 21 41

Rasmus är exportansvarig på Livsmedelsföretagen och har bred allmänpolitisk kunskap med särskild inriktning på handelspolitiska frågor. Han är även generalsekreterare för branschföreningarna Arom & Kryddföreningen, Sveriges Bagerileverantörers förening och Svenska Juiceföreningen. Han är utbildad civilekonom med inriktning på detaljhandel och har tidigare arbetat på Europaparlamentet med frågor som rör företagande och konsumentskydd.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.