fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Export

2016 exporterade Sverige mat och dryck till ett värde av ca 50 miljarder kr. Svenska livsmedel är efterfrågade världen över och med rätt förutsättningar kan svensk livsmedelsexport växa kraftigt och bidra till tusentals nya jobb. Att göra det lättare för våra medlemsföretag att exportera är ett prioriterat område för Livsmedelsföretagen.

Den största potentialen för en ökad livsmedelsexport finns bland förädlade livsmedel. Redan i dag står förädlade livsmedel för två tredjedelar av den svenska livsmedelsexporten. Vodka, kaffe och mejeriprodukter är några av våra mest exporterade livsmedel. Men en tydlig trend under de senaste åren är att andra sorters nyskapande produkter har ökat i exportvärde. Här finns till exempel djupfrysta rätter och tårtor, svensk texmex och moderna varianter av svenska pytter där potatis, kött och lök har bytts ut mot grönsaksmixer från olika matkulturer.

Livsmedelsföretagen arbetar idag med tre fokusområden varav export är ett. Många av våra medlemmar är beroende av exporten för sin lönsamhet och det är även utomlands som den stora tillväxtpotentialen finns. Livsmedel är en av få varugrenar där den svenska exporten ökat under senare år, men ökningen är inte så stor som den skulle kunna vara. Vår bedömning är att med förhållandevis enkla medel i form av t.ex. regelförenklingar kan Sveriges export av livsmedel inom några år uppgå till över 100 miljarder kr.

Så stärker vi svensk livsmedelsexport

Livsmedelsföretagen arbetar aktivt och kontinuerligt på flera nivåer för att få svenska politiker och beslutsfattare att se den stora potentialen i svensk livsmedelsexport. Vi har ett flertal etablerade samarbeten och en löpande dialog med regeringen och relevanta myndigheter, och vi anordnar regelbundet olika resor och företagsbesök tillsammans med bl.a. Business Sweden. Ett konkret resultat av vårt arbete är att livsmedel är en prioriterad sektor i regeringens exportstrategi.

Här är några av de aktiviteter för att stärka exporten som vi har genomfört 2016–2017:

  • Aktivt arbete i styrgruppen för Food from Sweden
  • Kontinuerliga möten med tjänstemän på UD
  • Företagsbesök med svenska lantbruksrådet i Peking
  • Resa till Kina med exporttema
  • Företagsbesök med exportrelevanta myndighetspersoner
  • Besök av EU-kommissionär Cecilia Malmström för att diskutera export och frihandelsavtal
  • Anställt en person på Livsmedelsföretagen som ska jobba exklusivt med exportfrågor
  • Arrangerat tävlingen ”Årets Livsmedelsexportör” tillsammans med Näringsdepartementet och Business Sweden
  • Bistår Business Sweden i förberedelsearbetet inför deltagande i ett antal internationella livsmedelsmässor
  • Utreder möjligheten att inleda exportsamarbete med övriga nordiska branschorganisationer

Om du har frågor kring svensk livsmedelsexport eller om vårt arbete med att stärka exporten får du gärna höra av dig till vår exportansvarige Rasmus Bäckström!

Hjälp till företag som exporterar livsmedel och jordbruksprodukter

Det är inte bara Livsmedelsföretagen som arbetar för att öka den svenska livsmedelsexporten. Du och ditt företag kan även få värdefull exporthjälp och information från Business Sweden, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kommerskollegium.

Läs även

Relaterade länkar

Rasmus Bäckström Ansvarig exportfrågor och delbranscher 08-762 65 34070-756 21 41

Rasmus är exportansvarig på Livsmedelsföretagen och har bred allmänpolitisk kunskap med särskild inriktning på handelspolitiska frågor. Han är även generalsekreterare för branschföreningarna Arom & Kryddföreningen, Sveriges Bagerileverantörers förening och Svenska Juiceföreningen. Han är utbildad civilekonom med inriktning på detaljhandel och har tidigare arbetat på Europaparlamentet med frågor som rör företagande och konsumentskydd.

Aktuellt om livsmedelsexport

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy