Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Förhandlingschefen informerar: Missa inte höstens BAM-utbildning hos Prevent

Redan nu på fredag går tiden ut för anmälan till höstens enda BAM-utbildning (Bättre Arbetsmiljö) den 17 oktober i regi av vår samarbetspartner Prevent. Glöm inte anmäla er personal som bör gå utbildningen. Anmälan måste vara Prevent tillhanda senast nu på fredag den 16 september.

Arbetsplatsdialogen – ett digitalt och kostnadsfritt dialogstöd

Har du koll på hur de anställda mår? Arbetsplatsdialogen hjälper dig att identifiera tidiga tecken på ohälsa, hålla dialogsamtal, anpassa arbetet och följa upp – allt för att främja dina anställdas hälsa och undvika sjukdom. Här finns guider, tips och verktyg som du som chef kan använda i arbetsmiljöarbetet.

Inbjudan: LIA utskottsmöte 5/10

Den 5 oktober är du inbjuden till ett nytt utskottsmöte om LIA - Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö. Vi möts även denna gång via Teams. På mötet har du som medlemsföretag möjlighet att lägga fram förslag på hur LIA kan förbättras samt ställa frågor och få praktisk information.

Prevent lanserar webbutbildning för chefer

Är du chef eller arbetsledare med personalansvar? Nu har organisationen Prevent tagit fram en digital utbildning för dig som vill förbättra dina kunskaper om hur man arbetar praktiskt med arbetsmiljö.

Välkommen till vårens Arbetsgivarträffar

Nu kan du anmäla dig till Livsmedelsföretagens traditionella arbetsgivarträffar. Totalt blir det fyra digitala tillfällen 23-28 april. Vårens huvudämne är ”Det svåra samtalet – konsten att hantera individärenden rätt från början”, och träffarna riktar sig främst till företagsledning, produktionsledning, HR-personal och andra ledare på företaget.

Att anmäla allvarliga tillbud gäller nu alla verksamheter

I december gav Arbetsmiljöverket ny information om vilka som ska anmäla allvarliga tillbud avseende covid-19. De gjorde även en ny tolkning av vilka som berörs av föreskrifterna om smittrisker avseende dokumentationskrav vid konstaterad exponering. Kraven gäller nu alla verksamheter. 

Coronakrisen och arbetsmiljöansvar

En arbetsgivares arbetsmiljöansvar är att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och på så sätt se till att arbetet kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö. Vad innebär det mer konkret i samband med covid-19 smittan? Här följer råd och tips till dig som arbetsgivare om åtgärder som du kan behöva vidta. OBS! Denna sida uppdateras löpande med ny och reviderad information.

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Förändringar på arbetsmarknaden, nya utmaningar på arbetsplatserna och otydlighet bland föreskrifterna. Efter 27 år har arbetsmiljöverket beslutat att tiden är inne för en uppdatering och den första december i år, beslutade man om nya föreskrifter om arbetsanpassning.

Prevent lanserar Ergonomihjälpen

Belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige. Tillsammans med Svenskt Näringsliv, PTK och LO driver Prevent projektet Hållbar belastning för att bidra till att förebygga belastningsskador. I projektet har nu webbplatsen Ergonomihjälpen lanserats, där finns information om god belastningsergonomi och praktiskt stöd i form av filmer och checklistor.