Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Förlängda stödåtgärder från regeringen

Regeringen väljer nu att förlänga ett flertal av de stödåtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom coronakrisen. Bland dessa åtgärder återfinns korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar och omställningsstöd. Livsmedelsföretagen är positiva till beskedet, även om beslutet borde kommit tidigare. Nedan följer en kort sammanställning av de förlängda stödåtgärderna.

Krisen är inte över – förläng stödåtgärderna nu

De senaste månadernas dubbla förhandlingar om LAS och omställning samt industrins löneavtal har varit viktiga och fått berättigad uppmärksamhet. Men, vi får inte glömma att det fortsatt pågår en pandemi som drabbar många branscher extremt hårt, och att förlängda stödåtgärder är nödvändiga för att rädda de företag som ska betala ut de nya lönerna. Detta särskilt mot bakgrund av den senaste veckans nya restriktioner, skriver Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman.

Livsmedelsverket: Livsmedelskontrollen ska vara flexibel och pragmatisk

Livsmedelsverket har instruerat livsmedelskontrollen i kommunerna att under coronakrisen ska kontrollen ske med sunt förnuft och respekt för företagens situation. Här förklarar vi vad det får för konsekvenser för dig som producent och vad du bör tänka på gällande märkningsregler om du drabbas av leveransproblem.

Trängsel förbjuds vid serveringar

Den 24 mars beslutades om nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten med stöd av smittskyddslagen. I korthet innebär det att caféer och restauranger ska förhindra att det uppstår trängsel inne i lokalen.

Livsmedelsverket: Viktig information till livsmedelsproducenter

Livsmedelsverket får många frågor kring coronaviruset, till exempel om det smittar via livsmedel (det gör det inte). På deras hemsida hittar du uppdaterad information om livsmedelskontroller, hur de arbetar med säkerhet och djurskydd samt vanliga frågor och svar kring corona.

Regeringen: Livsmedelssektorn är samhällsviktig

I fredags beslutade regeringen att klassificera 12 samhällssektorer, inklusive livsmedel, som samhällsviktiga. Personer som arbetar inom sektorerna ska känna sig trygga med att det kommer finnas omsorg i den utsträckning som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten. Vi uppdaterar den här texten allt eftersom det kommer mer information.

Coronakrisen − samlad information från Livsmedelsföretagen

På den här sidan har vi samlat våra egna texter om coronakrisen med betoning på arbetsrätt, arbetsmiljö och näringspolitik. Vi uppdaterar informationen löpande. För frågor kring själva viruset och dess spridning uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndigheten.

Coronakrisen – viktig information för arbetsgivare

Här hittar du dels allmän information från myndigheterna och dels råd och tips från Livsmedelsföretagen om hur du som arbetsgivare bör agera för att minimera riskerna för dina anställda och företaget. Vi bevakar utvecklingen noggrant och uppdaterar informationen löpande. (English version available)