fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Gravida och ammande arbetstagare

Det finns särskilda regler som gäller för gravida och ammande arbetstagare.

Dessa regleras i föreskrifterna ”Gravida och ammande arbetstagare”, AFS 2007:5 och AFS 2018:7. Reglerna ställer krav på arbetsgivaren att göra riskbedömningar för kvinnans hälsa och arbetsmiljö. Graviditet är inte att jämställa med sjukdom, men vissa kvinnor kan ha problem under graviditeten som gör att de inte kan/får arbeta med alla ordinarie arbetsuppgifter. Gravida och ammande personer kan vara mer känsliga än andra personer.

Exempelvis gäller det nattarbete. Normalt sett anses inte nattarbete innebära någon ökad risk för ohälsa eller olycksfall i samband med graviditet eller amning. Men en kvinna som är gravid eller som fött barn högst 14 veckor tidigare får inte beordras att utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg som påvisar att det skulle vara skadligt för hennes hälsa. Det kan finnas medicinska skäl hos vissa individer som skulle bedömas löpa högre risk för graviditetskomplikationer. Om det är praktiskt möjligt ska hon då erbjudas arbete under dagtid. Om det inte går finns möjlighet för kvinnan att söka graviditetspenning från Försäkringskassan med hänvisning till läkarintyg och arbetsgivarens intyg.

Andra skäl till att kvinnan inte skulle kunna arbeta är exempelvis fysikaliska faktorer (exempelvis buller eller hög värme), belastningsergonomiska faktorer (exempelvis tunga lyft eller riskfyllda arbetsställningar), kemiska ämnen (exempelvis ämnen som är klassificerade som cancerframkallande eller reproduktionsstörande) eller psykosociala faktorer (exempelvis risk för hot och våld).

Om man har en gravid arbetstagare är det arbetsgivarens ansvar att riskbedöma de arbetsmoment som kvinnan utför. Riskbedömningen ska göras tillsammans med kvinnan. I analysen ska hänsyn tas till arten, graden och varaktigheten av exponeringen. Man kan behöva ta hänsyn till individspecifika faktorer, t ex hälsotillstånd och eventuella tidigare graviditetskomplikationer. Om resultatet av bedömningen visar att det finns risk för skadlig inverkan på graviditeten ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att undanröja riskerna. Det skulle exempelvis kunna vara användande av lyfthjälpmedel, förändring av vissa arbetsmoment och/eller arbetstider eller utbyte av ett farligt ämne. Om det inte går att undanröja riskerna ska alla åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga göras för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter.

En annan regel är att det ska finnas möjlighet för gravida och ammande kvinnor att kunna vila i liggande ställning på arbetsstället.

Om ni har svårigheter att bedöma riskerna för en gravid eller ammande arbetstagare rekommenderas att ni tar kontakt med en företagshälsovård.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.