Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward

Arbetsmiljö i praktiken

Enligt svensk arbetsmiljölagstiftning har arbetsgivaren ansvaret för arbetsmiljöarbetet, d.v.s. ansvaret för att chefer, skyddsombud och medarbetare har kunskaper om samt arbetar efter de regler som gäller för verksamheten och dess olika arbetsmiljöområden. Medarbetarens ansvar är att medverka i arbetsmiljöarbetet.

I denna kurs går vi igenom kraven i företagets arbetsmiljöarbete. Vidare behandlar denna kurs hur konkurrensfördelar kan skapas genom ett medvetet och strukturerat arbete med arbetsmiljön på företaget.

Innehåll

I kursen går vi övergripande igenom arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Fokus i denna kurs ligger på vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär i praktiken. Vidare fokuseras på föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö där begreppet ”hållbar organisationsutveckling” kommer att diskuteras: Vad skapar engagemang i arbetet med att ständigt förbättra sin verksamhet, inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken? Vilka ”resurser” finns tillgängliga i företaget?

Under kursen kommer föreläsningar varvas med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Syfte

Syftet med kursen är att, genom en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, tydliggöra chefsansvaret men också peka på hur konkurrensfördelar kan skapas genom samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kursdeltagare

Kursen vänder sig till chefer på alla nivåer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare som har visst personalansvar eller annars arbetar med arbetsmiljöfrågor inom företaget. Denna kurs vänder sig även till skyddsombud.

Kursen anordnas och leds av Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert/-rådgivare Pernilla Lindskog, pernilla.lindskog@li.se.

Datum och platser

För närvarande är inget nytt kurstillfälle inplanerat.

Kurskostnad

Pris för medlem: 2 900 kr exkl. moms.

Pernilla Lindskog Arbetsmiljöexpert/-rådgivare 08-762 65 14073-092 65 14

Pernilla är teknologie doktor i Teknik och Hälsa med inriktning hållbar organisationsutveckling. Hon har bred kunskap inom både kvalitets- och arbetsmiljöområdet. Genomgående i hennes arbete ligger fokus på både hög produktivitet och en god arbetsmiljö. Hon arbetar med branschspecifika utvecklingsprojekt för att nå Livsmedelsföretagens nollvision för arbetsplatsolyckor i livsmedelsbranschen, samt håller i utbildningar och vägleder medlemsföretagen i arbetsmiljörelaterade frågor. Hon leder även nätverksmöten (Nätverket Ständiga förbättringar och LIA utskott) i syfte att främja lärande och ett gott erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.