fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Unga i arbetslivet

Det finns särskilda regler för minderåriga (under 18 år) i arbetslivet som regleras i arbetsmiljölagens kapitel 5 samt i föreskrifterna om minderåriga (AFS 2012:3). Reglerna delar upp vad ungdomar mellan 13 t.o.m. 15 år och mellan 16 t.om. 17 år får respektive inte får göra samt vilka arbetstider de får arbeta. Grundregeln är att personer under 13 år inte får arbeta överhuvudtaget, förutom med mycket lätta sysslor.

Arbetsmiljöverket kan ge tillstånd för undantag mot föreskrifterna i vissa fall, både när det gäller arbetstider och för att ungdomar ska få utföra s.k. ”riskfyllda uppgifter” under en tidsbegränsad period.

Det är viktigt att veta att föreskrifterna är straffsanktionerade, vilket innebär att överträdelse kan medföra böter, även om det inte har hänt något.

Dessvärre är ungdomar en riskgrupp när man tittar i olycksfallsstatistik, speciellt unga killar. Ungdomar är olika – framför allt i mognadsgrad och i sociala samspel. Tänk på att en del personer kan vara mindre benägna att fråga och därmed ta större risker.

Det är särskilt viktigt med introduktion och utbildning av minderåriga och att försäkra sig om att de har förstått instruktionerna. En minderårig ska hela tiden ha en utpekad handledare som är tillgänglig på arbetsplatsen. Ensamarbete ska i största mån undvikas.

Reglerna gäller även när företaget tar emot praktikanter. Då har skolan och arbetsplatsen ett gemensamt arbetsmiljöansvar för eleven. Skolan ska först och främst ta reda på att arbetsplatsen som eleven ska ut på är säker och att eleven kommer att få handledning. Arbetsplatsen ska handleda och instruera eleven och se till att det inte händer något. Vid PRAO får eleverna bara utföra lätt och riskfritt arbete, medan gymnasieelever som har APL (arbetsplatsförlagt lärande) har rätt att utföra de uppgifter som finns med i kursplanen. Fortfarande gäller att arbetsgivaren ska anpassa arbetsuppgifterna efter elevens ålder och mognad.

Ungdomar som har fyllt 18 år räknas i lagstiftningen som vuxna.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.